Регистрация

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА

В допълнение към вашите законни права, ние предлагаме политика за възстановяване на сума за покупки, направени онлайн

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

Тази Политика за възстановяване на съдържание („Политика“) обхваща възстановяване на суми за определено цифрово съдържание, закупено чрез https://goleada.org/.

Ще възстановим допустими цифрови покупки, които сте направили чрез https://goleada.org/ по някаква причина, ако заявката е правилно направена в рамките на 14 / четиринадесет / дни от датата на покупката и установим, че сте се ангажирали със съдържанието за по-малко от два часа.

Програмата за възстановяване, описана в тази Политика, може да изтече и / или да бъде прекратена от нас по всяко време и / или по каквато и да е причина. За потребители, които са направили допустими покупки, исканията за възстановяване ще бъдат разглеждани съгласно настоящата Политика за период до 14 / четиринадесет / дни след прекратяване или изтичане на настоящата Политика.

КАКВИ ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ Е ДОПУСТИМО ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ?

Съгласно тази Политика можете да върнете отговарящ на условията виртуален продукт, закупен чрез https://goleada.org/, стига да подадете заявката си в рамките на 14 / четиринадесет / дни от покупката.

КАКВИ ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ НЕ Е ДОПУСТИМО ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ?

Ние не предлагаме възстановяване на сума за покупки:

КОЛКО ВРЕМЕ ОТНЕМА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО?

Обикновено ни отнема не повече от пет дни за преглед, проверка и обработка на искания за възстановяване на суми. Може да отнеме повече време, докато вашето извлечение отразява кредита. Ако бъде удовлетворено искане за възстановяване, ние ще Ви кредитираме чрез оригиналния (ите) начин (и) на плащане.

КАК ДА ИСКАМ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ?

Можете да инициирате искане за възстановяване чрез нашия имейл (info[at]zebum.com) или изпращане на частно съобщение до администратор. След това ще ви изпратим инструкции за по-нататъшните ви действия.

Нищо в тази Политика не се счита за ограничаващо някое от вашите приложими законови права.