Регистрация

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ - GOLEADA.ORG

ВЪВЕДЕНИЕ

Тези условия регулират условията, при които можете да използвате нашия уебсайт Goleada.org, независимо дали сте гост или регистриран потребител. Използвайки този уебсайт, вие приемате тези условия изцяло и сте съгласни да ги спазвате. Ако не сте съгласни с тези условия и с която и да е част от тези условия, не трябва да използвате този уебсайт.

Трябва да сте на възраст поне 18 [осемнадесет] години, за да използвате този уебсайт. Чрез използването на този уебсайт и като се съгласявате с тези условия, вие гарантирате и заявявате, че сте навършили 18 години.

Регистрирайки се, вие се съгласявате да получавате имейл съобщения от Goleada.org.

Горе

ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Освен ако не е посочено друго, Goleada.org и / или неговите разработчици притежават правата върху интелектуалната собственост, публикувани на този уебсайт, и материалите, използвани на Goleada.org. Съгласно лиценза по-долу, всички тези права на интелектуална собственост са запазени.

Можете да преглеждате, изтегляте само за кеширане и да отпечатвате страници, файлове или друго съдържание от уебсайта за ваше лично ползване, при спазване на ограниченията, посочени по-долу и другаде в тези условия.

Не трябва:

Горе

ДОПУСТИМА УПОТРЕБА

Можете да управлявате само един акаунт.

Не можете да имате префикс или потребителско име, които могат да бъдат приети като потребителско име на персонала.

Не трябва да използвате този уебсайт по никакъв начин, който причинява или може да причини увреждане на уебсайта или влошаване на видимостта или достъпността на Goleada.org или по какъвто и да е начин, който е незаконен, незаконен, измамен или вреден или във връзка с незаконна, незаконна, измамна или вредна цел или дейност.

Не трябва да използвате този уебсайт, за да копирате, съхранявате, хоствате, предавате, изпращате, използвате, публикувате или разпространявате какъвто и да е материал, който се състои от (или е свързан с него) шпионски софтуер, компютърен вирус, троянски кон, червей, регистратор за натискане на клавиши, руткит или друг злонамерен компютърен софтуер.

Не трябва да извършвате системни или автоматизирани дейности по събиране на данни на този уебсайт или във връзка с него без изричното писмено съгласие на Goleada.org.

Не трябва да използвате този уебсайт или която и да е част от него за предаване или изпращане на нежелани търговски съобщения.

Не трябва да използвате този уебсайт за цели, свързани с маркетинга, без изричното писмено съгласие на Goleada.org.

Горе

ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ

В тези условия, „вашето потребителско съдържание“ означава материал (включително, без ограничение текст, изображения, аудио материали, видео материали и аудио-визуални материали), който изпращате на този уебсайт, с каквато и да е цел.

Вие предоставяте на Goleada.org глобален, неотменим, неизключителен, безплатен лиценз за използване, възпроизвеждане, адаптиране, публикуване, превод и разпространение на вашето потребителско съдържание във всяка съществуваща или бъдеща медия. Вие също предоставяте на Goleada.org правото да прелицензирате тези права и правото да предяви иск за нарушаване на тези права.

Вашето потребителско съдържание не трябва да е незаконно, не трябва да нарушава законните права на трета страна и не трябва да може да води до съдебни действия, независимо дали срещу вас или Goleada.org или трета страна (във всеки случай съгласно приложимото законодателство).

Не трябва да изпращате никакво потребителско съдържание на уебсайта, което е или някога е било обект на заплашено или действително съдебно производство или друга подобна жалба.

Goleada.org си запазва правото да редактира или премахва всеки материал, предоставен на този уебсайт, или съхраняван на сървърите на Goleada.org, или хостван или публикуван на този уебсайт.

Съгласно настоящите условия по отношение на потребителското съдържание, Goleada.org не се задължава да наблюдава подаването на такова съдържание или публикуването на такова съдържание на този уебсайт.

Горе

Goleada е безплатна, но можете да закупите различни добавки, които ще направят играта по-интересна.

Предлагаме следните платени добавки:

Горе

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ

Потребители:

Клиенти:

Като компания, регистрирана съгласно член 156 от българския Закон за ДДС, ние събираме следните данни за данъчни цели по отношение на всяко плащане: държава-членка на потребление; количество и вид на предоставяната услуга; датата, на която е настъпило данъчното събитие по отношение на доставката; номер и дата на фактурата, ако такава е издадена за доставката, както и друга информация, съдържаща се в нея; данъчната основа с посочване на прилаганата валута; всяко следващо увеличение или намаляване на данъчната основа; приложимата данъчна ставка; сумата на данъка с посочване на прилаганата валута; дата и размер на получените плащания и начин на плащане; всички първоначални вноски; име на клиента, пощенски адрес и имейл адреси, на които те са известни на данъчнозадълженото лице;

Какво друго?

Събираме и използваме данните, съдържащи се в сървърните файлове. Информацията в сървърните файлове включва типа на вашето устройство (десктоп, таблет или мобилно устройство), вашия IP адрес, тип браузър (като Edge, Chrome или Firefox), времето, в което сте посетили нашия сайт и кои страници сте посетили в нашия сайт. Може да видим вашето географско местоположение въз основа на IP адреса. Сървърните файлове се използват главно за анализ на ефективността на нашия уебсайт и как нашите потребители се наслаждават на нашето съдържание. Въпреки това, от време на време трябва да се справяме с DDoS атаки (от недобросъвестни лица) или обидна дейност (от хора, които не оценяват членството си). Забрана/блокиране на IP може да бъде полезна по време на такива случаи.

БИСКВИТКИ

За да подобрим вашето изживяване на нашия сайт, можем да използваме „бисквитки“. „Бисквитките“ са индустриален стандарт и повечето големи уеб сайтове ги използват. Бисквитката е малък текстов файл, който нашият сайт може да постави на вашия компютър като инструмент за запомняне на вашите предпочитания. Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки в браузъра си, но имайте предвид, че ако направите това, може да не сте в състояние да използвате пълната функционалност на този уебсайт.

УПОТРЕБА НА ТРЕТИ СТРАНИ

Нашият уебсайт използва Google Analytics, услуга, която предава данни за трафика на уебсайтове до сървърите на Google в САЩ. Google Analytics не идентифицира отделни потребители и не свързва вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google. Използваме отчети, предоставени от Google Analytics, за да ни помогнат да разберем трафика на уебсайта и използването на уеб страници

В играта има социални връзки (Facebook, Twitter, Google+). Само линкове. Не се зареждат трети страни (социални библиотеки) и няма проследяване от тях. Ако следвате тези връзки, те могат да събират вашите данни.

Използваме вградени видеоклипове на трети страни (Youtube, Vimeo) на Goleada. Тези услуги могат да използват технология, която може да събира вашите данни.

Не публикуваме реклами от рекламни мрежи в Goleada.

ДАННИ

Имате право да актуализирате потребителското си име и / или имейл адрес чрез областта за настройки на мениджъра.

Можете също така да поискате изтриване на определена публикация във форума или тема, за която вече не искате да оставате онлайн, както и да поискате изтриване на вашия акаунт на член като цяло. Изтриването на вашия акаунт не означава, че публикуваното ви съдържание се премахва с него. Можете да изпратите съобщение до администратор и ние ще отговорим в рамките на тридесет (30) дни (обикновено в рамките на 24 часа).

Клиентите могат да поискат да актуализират или изтрият информацията за своя акаунт, като се свържат със съответните отговорни лица - администратор.

БЕЗ ГАРАНЦИИ

Този уебсайт се предоставя „такъв, какъвто е“, без никакви права или гаранции, изрични или подразбиращи се. Goleada.org не дава никакви права или гаранции по отношение на този уебсайт или информацията и материалите, предоставени на този уебсайт.

Без да се засяга общия характер на предходния параграф, Goleada.org не гарантира, че:

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

Goleada.org няма да носи отговорност пред вас (независимо дали по закон или по друг начин) по отношение на съдържанието, използването или по друг начин във връзка с този уебсайт:

Тези ограничения на отговорността се прилагат, дори ако Goleada.org е изрично информиран за потенциалната загуба.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Нищо в отказа от отговорност на този уебсайт няма да изключи или ограничи всяка гаранция, посочена от закона, че би било незаконно изключването или ограничаването; и нищо в този отказ от отговорност на този уебсайт няма да изключи или ограничи отговорността на Goleada по отношение на:

РАЗУМНОСТ

Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате, че изключенията и ограниченията на отговорността, посочени в отказа от отговорност на този уебсайт, са разумни.

Ако не смятате, че те са разумни, не трябва да използвате този уебсайт.

ДРУГИ СТРАНИ

Вие приемате, че като субект с ограничена отговорност Goleada.org има интерес да ограничи личната отговорност на своите служители и служители. Съгласявате се, че няма да предявявате искове лично срещу служители или служители на Goleada.org във връзка с каквито и да е загуби, които претърпявате във връзка с уебсайта.

Без да се засяга предходния параграф, вие се съгласявате, че ограниченията на гаранциите и отговорността, посочени в този отказ от отговорност на уебсайта, ще защитят служителите, служителите, агентите, дъщерните дружества, наследниците, възложителите и подизпълнителите на Goleada.org, както и Goleada.org.

НЕИЗПЪЛНИМИ РАЗПОРЕДБИ

Ако някоя разпоредба на отказа от отговорност на този уебсайт е или се окаже неприложима съгласно приложимото законодателство, това няма да засегне приложимостта на останалите разпоредби на отказа от отговорност на този уебсайт.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

С това обезщетявате Goleada.org и се задължавате да запазите Goleada.org обезщетено срещу всякакви загуби, щети, разходи, задължения и разходи (включително без ограничение правни разноски и всякакви суми, платени от Goleada.org на трета страна при уреждане на иск или спор по съвет на правните съветници на Goleada.org), възникнали или претърпени от Goleada.org, произтичащи от нарушение от ваша страна на която и да е разпоредба от настоящите условия, или произтичащо от иск, че сте нарушили която и да е разпоредба от тези условия .

НАРУШЕНИЯ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ

Без да се засягат другите права на Goleada.org съгласно тези условия, ако нарушите тези условия по някакъв начин, Goleada.org може да предприеме действия, които Goleada.org сметне за подходящи за справяне с нарушението, включително спиране на достъпа ви до уебсайта, забраняващ ви достъп до уебсайта, блокиране на достъпа до уебсайтове на компютри, използващи вашия IP адрес, свързване с вашия доставчик на интернет услуги с молба да блокират достъпа ви до уебсайта и / или завеждане на съдебно производство срещу вас.

ВЪЗЛАГАНЕ

Goleada.org може да прехвърли, сключи договор или да се справи по друг начин с правата и / или задълженията на Goleada.org съгласно тези условия, без да ви уведоми или да получи вашето съгласие.

Не можете да прехвърляте, сключвате договори или да се занимавате по друг начин с вашите права и / или задължения съгласно тези условия.

РАЗДЕЛЯЕМОСТ

Ако дадена разпоредба от тези условия е определена от който и да е съд или друг компетентен орган като незаконна и / или неприложима, останалите разпоредби ще продължат да действат. Ако някоя незаконна и / или неприложима разпоредба би била законна или изпълнима, ако част от нея бъде изтрита, тази част ще се счита за изтрита, а останалата част от разпоредбата ще продължи да действа.

ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Тези условия, заедно с Политиката за поверителност на Goleada.org представляват цялото споразумение между вас и Goleada.org във връзка с използването на този уебсайт и заменят всички предишни споразумения във връзка с използването на този уебсайт.

Ако не спазвате тези правила, може да загубите отбора си или да бъдете забранени от играта от администратор. Ако не влезете повече от месец, ще загубите отбора си. Ако новият мениджър не поръча първия си състав за повече от седмица, той ще загуби отбора си!

ЗАКОН И ЮРИСДИКЦИЯ

Тези условия ще се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на България и всички спорове, свързани с тези условия, ще бъдат предмет на изключителната юрисдикция на съдилищата в България.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Зибум ЕООД, ЕИК 203287874

Адрес на седалището и управлението: Кокаляне, област София, България, ул. Зора 2А

Телефон: +359 895 779135

Уебсайт: www.goleada.org

Зибум ЕООД Служител по защита на данните: Димитър Божилов Божилов

Имейл: dimitar.bozhilov [at] zebum.com

Горе

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Този уебсайт („Сайтът“) се управлява от Зибум ЕООД подписва висок приоритет за защитата на личните данни и се задължава да спазва законовите разпоредби за защита на данните. Целта на тази политика е да ви информира какви лични данни бихме събрали за вас, с каква цел и срок и какви са вашите права.

Зибум ЕООД и защитата на вашите лични данни

Зибум ЕООД запазва най-високите нива на поверителност на данните на потребителите на Сайта. Тази политика за защита на личните данни се прилага към личните данни, които събираме чрез Сайта.

За повече подробности можете да посетите уебсайта на Службата на Комисията за защита на данните за Република България на адрес www.cpdp.bg.

Как и защо използваме вашите лични данни

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейско законодателство.

Разбираме, че обработването на личните Ви данни е по конкретна причина и не може да се извършва без ограничения.

Каква информация събираме

Възможно е да събираме лични данни за вас, когато използвате нашия сайт. В повечето случаи вие ще ни предоставите тази информация, като изберете и се съгласите да ни изпратите информация за себе си.

Нямаме клиенти и не събираме лични данни за деца на възраст под 18 години.

Как използваме и споделяме вашата информация

Ние обработваме събраните лични данни с цел да отговорим на вашите запитвания или друга кореспонденция.

Всички лични данни, които предоставяте доброволно при използване на нашите онлайн формуляри за регистрация, ще бъдат използвани за оценка на нашата дейност или за предоставяне на конкретна услуга, за която сте се регистрирали.

Зибум ЕООД използва услугите на трети страни в подкрепа на специфични дейности като: хостинг, поддръжка на уебсайтове и комуникации, събиране и обработка на лични данни чрез функционални бисквитки. В някои случаи тези трети страни могат да получат вашите данни, но Зибум ЕООД винаги ще контролира този процес и ще осигури най-висока сигурност на вашите данни.

Колко дълго съхраняваме вашата информация

Съхраняваме цялата информация, събрана за вас, до периода на предоставяната услуга или в рамките на предвидените в действащото законодателство срокове.

Сигурност и поверителност

Зибум ЕООД предприема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и неоторизиран достъп, използване, модификация или разкриване. Създадени са политики и процедури, предназначени да предпазват информацията от загуба, злоупотреба и неразрешено разкриване. Ние също така предприемаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информация.

Използваме разнообразни технологии и процедури за защита, за да защитим личните Ви данни от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Ние също така предприемаме стъпки, за да гарантираме, че само лица с подходящо разрешение могат да имат достъп до вашите лични данни.

Ние разполагаме със системи и процедури за предотвратяване на неоторизиран достъп, неправилно модифициране или разкриване, злоупотреба или загуба на информация.

Само членовете на персонала, които са подходящо упълномощени, могат да имат достъп до личните ви данни, ако тези данни са от значение за изпълнението на техните задължения.

Използваме вътрешни технически и организационни мерки за защита на личните ви данни от неоторизиран достъп, за поддържане на точността на данните и за осигуряване на правилното използване на вашите лични данни.

Няма да продаваме или даваме под наем вашата лична информация на трети страни за тяхна собствена употреба.

Трансфер между държави

Прехвърлянето, съхранението и обработката на лични данни, събрани чрез Сайта, се обезпечават със съвременни технически средства.

Достъп, корекции и оттегляне

Можете да поискате от Зибум ЕООД информация за събраните и съхранени лични данни за вас по всяко време. Можете също така да изискате от нас да коригираме, изтрием или актуализираме такива лични данни.

Можете също така да оттеглите по всяко време съгласието си за събиране, съхраняване и използване на личните Ви данни относно Зибум ЕООД

Можете да контролирате личната информация, която сте дали на Зибум ЕООД

Когато вашите лични данни се обработват във връзка с нашите услуги, вие имате право да разчитате на редица права. Тези права ви позволяват да упражнявате съществен контрол върху начина, по който се обработват личните ви данни. Можете да изпълните някое от тези права безплатно (при определени изключителни обстоятелства може да бъде изискана разумна такса или да откажем да действаме по искането) и можем да поискаме да потвърдите самоличността си, преди да продължите с инструкциите си, като поискате допълнителна информация / документация от вас.

Имате право на:

1. Достъп до вашите лични данни: Можете да осъществите достъп до личните данни, които съхраняваме за вас, като се свържете с нас с искане за достъп до данни, като използвате нашия уебсайт и след като сме сигурни, че искането идва от вас.

2. Коригирайте / ограничете / изтрийте личните си данни. Ако смятате, че определени лични данни, които съхраняваме за вас, са неточни или остарели, можете да потърсите данните да бъдат коригирани по всяко време, като се свържете с нас и след като сме сигурни, че искането идва от вас.

3. Оттеглете съгласието си - Винаги, когато сте ни предоставили съгласието си да обработваме вашите лични данни, имате право да оттеглите това съгласие по всяко време чрез нашия уебсайт.

4. Възражение срещу обработването на лични данни - Нашите клиенти имат право по всяко време и на основания, свързани с конкретната им ситуация, да възразят срещу обработването на лични данни, свързани с тях.

5. Възможност личните ви данни да бъдат прехвърлени в електронна форма - Можете (в определени случаи) да поискате личните ви данни да бъдат прехвърлени на вас или друг доставчик на услуги или друг администратор на данни, така че да можете да съхранявате и използвате повторно вашите лични данни. Ние по никакъв начин няма да носим отговорност или отговорност за каквито и да било щети, загуби или страдания, претърпени, претърпени или претърпени от вас и / или определения доставчик на услуги в резултат на неправилно използване на личните данни при и след получаването от нас.

6. Право на жалба - Ако смятате, че нарушаваме приложимото законодателство, моля, свържете се с нас, за да изясним проблема. Разбира се, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. можете да подадете жалба до регулаторен орган в рамките на ЕС.

Промени в тази политика за защита на личните данни

Тази процедура за защита на личните данни може да бъде променена с течение на времето. Такива промени ще влязат в сила веднага след обявяването им. Редовният преглед на този сайт ще гарантира, че винаги ще сте наясно с вида информация, която Зибум ЕООД събира, как и за какви цели се използва и при какви обстоятелства (ако възникнат такива обстоятелства) ще споделим тази информация с други страни.

Пълнота, точност и актуалност на информацията

Информацията на този сайт трябва да предоставя на потребителите обща информация по въпроси, които биха представлявали интерес за тях. Използването на сайта е изцяло по преценка на потребителите. Сайтът може да съдържа препратки към определени закони и разпоредби, които могат да се променят с течение на времето и ще се тълкуват само за конкретния момент.

Зибум ЕООД не носи отговорност, свързана с грешки, пропуски или неразрешени промени в съдържанието на този сайт.

Цялото съдържание на Сайта и всички услуги, предоставяни на него, са без гаранция за пълнота, точност или своевременност и в този смисъл не можем да носим отговорност за каквито и да било договорни или извъндоговорни материални или нематериални щети, настъпили след използването на нашите Сайт.

Бисквитки

За какво се използват бисквитките? Ние използваме технологията за бисквитки на нашия уебсайт. Използваме бисквитки за събиране на информация. „Бисквитката“ е малък файл с данни, който уебсайтът съхранява на твърдия диск на вашия компютър, за да води записи, когато посещавате уеб сайта.

Бисквитките се използват и при изготвянето на анонимни статистически данни, които ни помагат да разберем как определен потребител предпочита да използва нашия уебсайт, което ни позволява да подобрим неговата структура и съдържание, с изключение на идентифицирането на личността на потребителя.

ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ НА ЛИЧНИЯ КОНТРОЛЕР НА ДАННИ

Зибум ЕООД, ЕИК 203287874

Адрес на седалището и управлението: Кокаляне, област София, България, ул. Зора 2А

Телефон: +359 895 779135

Уебсайт: www.goleada.org

Зибум ЕООД Служител по защита на данните: Димитър Божилов Божилов

Имейл: dimitar.bozhilov [at] zebum.com

Горе